درخواست ارسال مدارک و مستندات و اطلاع رسانی به پژوهشگران و محققین جهت شرکت در فراخوان هفته پژوهش 1400

درخواست ارسال مدارک و مستندات و اطلاع رسانی به پژوهشگران و محققین جهت شرکت در فراخوان هفته پژوهش 1400

فراخوان نهمین کنگره سالیانه اخلاق پزشکی

فراخوان نهمین کنگره سالیانه اخلاق پزشکی

درخواست ارسال آثار و مقالات علمی

درخواست ارسال آثار و مقالات علمی

چند دقیقه تامل پژوهشی با اعضای هیئت علمی دانشکده  دندانپزشکی

چند دقیقه تامل پژوهشی با اعضای هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی

تازه های پژوهش

اخبار پژوهشی

سامانه منبع یاب

سامانه منبع یاب

سامانه منبع یاب

1400/06/14 گروه
سامانه ی مشابهت یاب

سامانه ی مشابهت یاب

سامانه مشابهت یاب

1400/06/14 گروه
مرکز کارکرین ایران

مرکز کارکرین ایران

دسترسی به مرکز کاکرین ایران

1400/06/13 گروه
 وبینار-مرکز رشد-مقدمه ای بر بیوانفورماتیک

وبینار-مرکز رشد-مقدمه ای بر بیوانفورماتیک

وبینار-مرکز رشد-مقدمه ای بر بیوانفورماتیک

1400/04/16 گروه
فراخوان پذیرش متقاضیان دوره دکترای تخصصی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

فراخوان پذیرش متقاضیان دوره دکترای تخصصی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

فراخوان پذیرش متقاضیان دوره دکترای تخصصی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

1400/03/09 گروه

اطلاعیه‌ها

گزاره برگ بازگشایی مدارس و دانشگاه ها

گزاره برگ بازگشایی مدارس و دانشگاه ها

1400/03/23 گروه

گزاره برگ شماره 25 و رصد مقالات (journal watch) شماره 13 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19

گزاره برگ شماره 25 و رصد مقالات (journal watch) شماره 13 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19

1400/03/09 گروه

ارسال نتایج طرح پژوهشی با عنوان آسیب شناسی

ارسال نتایج طرح پژوهشی با عنوان آسیب شناسی

1400/03/03 گروه

پایگاه اطلاعاتی جهان اسلام ISC

پایگاه اطلاعاتی جهان اسلام ISC

1400/02/26 گروه

اولویت طرح‌های پژوهشی بر تجمیع داده‌های مطالعات کوهورت عضو شبکه کوهورت ایران در فراخوان خردادماه ۱۴۰۰ موسسه نیماد

اولویت طرح‌های پژوهشی بر تجمیع داده‌های مطالعات کوهورت عضو شبکه کوهورت ایران در فراخوان خردادماه ۱۴۰۰ موسسه نیماد

1400/02/25 گروه

پیوندها

پژوهشیار

کمیته تحقیقات دانشجویی

گرامرلی

نوپا

دانش لینک دانشگاه علوم پزشکی قم

سامانه نتایج طرح های تحقیقاتی قم ( ترجمان دانش )

سامانه نتایج طرح های تحقیقاتی کل کشور

سامانه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی