جلسه ۱۳۱ کار گروه اخلاق در پژوهش دانشگاه

جلسه ۱۳۱ کار گروه اخلاق در پژوهش دانشگاه

نشست مدیران گروه فناوری و کارشناسان گروه با اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی .

نشست مدیران گروه فناوری و کارشناسان گروه با اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی .

اولین نشست تخصصی ایده های فناورانه حوزه سلامت معنوی

اولین نشست تخصصی ایده های فناورانه حوزه سلامت معنوی

نشست هم اندیشی مدیران حوزه گروه توسعه فناوری سلامت و کارشناسان مرکز

نشست هم اندیشی مدیران حوزه گروه توسعه فناوری سلامت و کارشناسان مرکز

تازه های پژوهش

اخبار پژوهشی

فراخوان تحقیقات در حوزه کووید-19

فراخوان تحقیقات در حوزه کووید-19

فراخوان تحقیقات در حوزه کووید-19

1401/03/29 گروه
سامانه منبع یاب

سامانه منبع یاب

سامانه منبع یاب

1400/06/14 گروه
سامانه ی مشابهت یاب

سامانه ی مشابهت یاب

سامانه مشابهت یاب

1400/06/14 گروه
مرکز کارکرین ایران

مرکز کارکرین ایران

دسترسی به مرکز کاکرین ایران

1400/06/13 گروه
 وبینار-مرکز رشد-مقدمه ای بر بیوانفورماتیک

وبینار-مرکز رشد-مقدمه ای بر بیوانفورماتیک

وبینار-مرکز رشد-مقدمه ای بر بیوانفورماتیک

1400/04/16 گروه

اطلاعیه‌ها

گزاره برگ بازگشایی مدارس و دانشگاه ها

گزاره برگ بازگشایی مدارس و دانشگاه ها

1400/03/23 گروه

گزاره برگ شماره 25 و رصد مقالات (journal watch) شماره 13 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19

گزاره برگ شماره 25 و رصد مقالات (journal watch) شماره 13 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19

1400/03/09 گروه

ارسال نتایج طرح پژوهشی با عنوان آسیب شناسی

ارسال نتایج طرح پژوهشی با عنوان آسیب شناسی

1400/03/03 گروه

پایگاه اطلاعاتی جهان اسلام ISC

پایگاه اطلاعاتی جهان اسلام ISC

1400/02/26 گروه

اولویت طرح‌های پژوهشی بر تجمیع داده‌های مطالعات کوهورت عضو شبکه کوهورت ایران در فراخوان خردادماه ۱۴۰۰ موسسه نیماد

اولویت طرح‌های پژوهشی بر تجمیع داده‌های مطالعات کوهورت عضو شبکه کوهورت ایران در فراخوان خردادماه ۱۴۰۰ موسسه نیماد

1400/02/25 گروه

پیوندها

پژوهشیار

کمیته تحقیقات دانشجویی

گرامرلی

نوپا

دانش لینک دانشگاه علوم پزشکی قم

سامانه نتایج طرح های تحقیقاتی قم ( ترجمان دانش )

سامانه نتایج طرح های تحقیقاتی کل کشور

سامانه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی