بررسی برنامه عملیاتی مرکز توسعه فناوری دانشگاه با حضور معاون محترم تحقیقات و فناوری و اعضای حوزه فناوری

بررسی برنامه عملیاتی مرکز توسعه فناوری دانشگاه با حضور معاون محترم تحقیقات و فناوری و اعضای حوزه فناوری

کارگاه آشنایی با سامانه پژوهشیار

کارگاه آشنایی با سامانه پژوهشیار

الزام به بارگذاری اطلاعات در سامانه علم سنجی

الزام به بارگذاری اطلاعات در سامانه علم سنجی

ابلاغ سرپرست گروه توسعه فناوری سلامت -  محمدحسن محمودیان

ابلاغ سرپرست گروه توسعه فناوری سلامت - محمدحسن محمودیان

تازه های پژوهش

اخبار پژوهشی

سامانه منبع یاب

سامانه منبع یاب

سامانه منبع یاب

1400/06/14 گروه
سامانه ی مشابهت یاب

سامانه ی مشابهت یاب

سامانه مشابهت یاب

1400/06/14 گروه
مرکز کارکرین ایران

مرکز کارکرین ایران

دسترسی به مرکز کاکرین ایران

1400/06/13 گروه
 وبینار-مرکز رشد-مقدمه ای بر بیوانفورماتیک

وبینار-مرکز رشد-مقدمه ای بر بیوانفورماتیک

وبینار-مرکز رشد-مقدمه ای بر بیوانفورماتیک

1400/04/16 گروه
فراخوان پذیرش متقاضیان دوره دکترای تخصصی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

فراخوان پذیرش متقاضیان دوره دکترای تخصصی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

فراخوان پذیرش متقاضیان دوره دکترای تخصصی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

1400/03/09 گروه

اطلاعیه‌ها

گزاره برگ بازگشایی مدارس و دانشگاه ها

گزاره برگ بازگشایی مدارس و دانشگاه ها

1400/03/23 گروه

گزاره برگ شماره 25 و رصد مقالات (journal watch) شماره 13 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19

گزاره برگ شماره 25 و رصد مقالات (journal watch) شماره 13 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19

1400/03/09 گروه

ارسال نتایج طرح پژوهشی با عنوان آسیب شناسی

ارسال نتایج طرح پژوهشی با عنوان آسیب شناسی

1400/03/03 گروه

پایگاه اطلاعاتی جهان اسلام ISC

پایگاه اطلاعاتی جهان اسلام ISC

1400/02/26 گروه

اولویت طرح‌های پژوهشی بر تجمیع داده‌های مطالعات کوهورت عضو شبکه کوهورت ایران در فراخوان خردادماه ۱۴۰۰ موسسه نیماد

اولویت طرح‌های پژوهشی بر تجمیع داده‌های مطالعات کوهورت عضو شبکه کوهورت ایران در فراخوان خردادماه ۱۴۰۰ موسسه نیماد

1400/02/25 گروه

پیوندها

پژوهشیار

کمیته تحقیقات دانشجویی

گرامرلی

نوپا

دانش لینک دانشگاه علوم پزشکی قم

سامانه نتایج طرح های تحقیقاتی قم ( ترجمان دانش )

سامانه نتایج طرح های تحقیقاتی کل کشور

سامانه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی