شماره تماس معاونت : 32854013و 32854012 و 32854011

 

مسئول امور عمومی 

نام: ابوالفضل 

 

نام خانوادگی: عابدی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت

پست الکترونیک:

تلفن داخلی: 101

 

 شرح وظایف :

•                     پیگیری امور عمومی کارکنان معاونت

•                     پیگیری امور مربوط به ساختمان معاونت اعم از تعمیر و نگهداری

•                     انجام امور کارپردازی معاونت

•                     انجام امور مرتبط با ورود و خروج کارکنان

•                     و سایر امور محوله

 

 

مسئول دفترمعاونت

نام: ابوالفضل 

 

 

 

نام خانوادگی: قلیچی

مدرک تحصیلی:  کارشناسی مدیریت

پست الکترونیک: 

تلفن داخلی:127

 

 شرح وظایف :

 •  پاسخگویی به تلفن های معاونت
 • اهتمام ویژه به اجرای کامل قوانین و مقررات اداری در معاونت
 • تکریم و افزایش رضایتمندی ارباب رجوع محترم
 • تقویت ارتباط معاونت با سایر دانشکده ها و مراکز دانشگاه
 • برنامه ریزی دقیق و علمی در تقسیم و بکارگیری تمام نیروهای تحت همکاری معاونت
 • نظارت بر کارشناس محترم روابط عمومی
 • تجزیه و تحویل عملکرد کارکنان و ارائه بازخورد مناسب
 • انجام سایر امور محوله مطابق شرح وظایف با ارائه گزارش مستمر.
 • ارتباط مستقیم با رئیس محترم دفتر حوزه ریاست
 • هماهنگی برگزاری جلسات معاونت تحقیقات و فناوری
 • و سایر امور محوله 

 

کارشناس دبیرخانه 

نام:سعید

 

نام خانوادگی: کیال

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد نرم افزار

پست الکترونیک:

تلفن داخلی: 

 

 

 

کارشناس واحد ارتباط با صنعت 

 

نام: مهدیه

 

نام خانوادگی: عامری

مدرک تحصیلی: دکترای بیوتکنولوژی

پست الکترونیک:mameri

تلفن داخلی: 165

 

 

 1. هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم
 2. کارشناس توسعه و ارزیابی تحقیقات
 3. سرپرست ارتباط با صنعت 

 

 

مسئول پایش برنامه عملیاتی و مدیر بین الملل دانشگاه 

نام: سعید

 

نام خانوادگی: شمس

مدرک تحصیلی: دکترای باکتری شناسی پزشکی

پست الکترونیک:sshamsmed@gmail.com

sshams@muq.ac.ir

تلفن داخلی: 121

 

 

 شرح وظایف :

 • عضو هیات علمی پژوهشی
 • سرپرست مدیریت امور بین الملل دانشگاه
 • عضو کمیته منطقه ای "اعتبار بخشی بین الملل" کلان منطقه شش کشوری
 • معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
 • عضو و دبیر کمیته هماهنگی امور بین الملل دانشگاه
 •  مسئول برنامه عملیاتی /پایش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
 • عضو کمیته ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت دانشگاه
 • عضو شورای مرکز رشد دانشگاه
 • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی دانشگاه
 • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات کبد و گوارش دانشگاه
 •  عضو کمیته ارزشیابی و اعتبار بخشی دانشگاه
 • عضو کمیته تعیین اولویت های تحقیقاتی حوزه سلامت استان

 

کارشناس امور بین الملل 

نام: هانی 

 

نام خانوادگی: صادقی منش

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زبان انگلیسی و فرانسه

پست الکترونیک:

تلفن داخلی: 175

 

 

شرح وظایف

۱. رابط سایت‌های انگلیسی و فرانسه

۲. مسئول پاسخگویی به ایمیل‌های اتباع غیرایرانی

۳. مسئول دریافت و بررسی اولیه‌ی مدارک اتباع غیرایرانی که متقاضی تحصیل دانشگاه علوم پزشکی قم هستند‌.

 

 

 کارشناس امورپژوهشی

 

نام: طیبه

 

نام خانوادگی:سبکبار

مدرک تحصیلی:  فوق لیسانس

پست الکترونیک:

تلفن داخلی:117

 

شرح وظایف :

 

رئیس کمیته تحقیقات دانشجویی

 

نام: زهرا

 

نام خانوادگی: طاهری خرامه 

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش سلامت

پست الکترونیک:

تلفن داخلی:

 

 شرح وظایف :

•                     صدورحکم انتصاب دبیر بنا به پیشنهاد شورای مرکزی

•                     نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحد های تابعه

•                     ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه در جهت اهداف کمیته

•                     نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و کمیته

•                     پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با نهادهای داخل و خارج دانشگاه

•                     گزارش عملکرد کمیته به معاون پژوهشی دانشگاه

•                     تعامل و همکاری با کمیته های عضو شبکه همکار

•                     انتصاب و صدور حکم مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

•                     عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه

 

کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی

نام:  منصوره 

 

نام خانوادگی:  رنگرز جدی

مدرک تحصیلی:  لیسانس مامایی

پست الکترونیک:

تلفن داخلی:118

 

 

شرح وظایف :

 

 کارشناس امورپژوهشی

نام: رشیده

 

نام خانوادگی: نیّری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

پست الکترونیک: r.nayeri750@gmail.com

تلفن داخلی: 132

 

شرح وظایف :

•         کارشناس ارزیابی اعتبار، تعیین ایندکس و محاسبه­ی تشویقی مقالات اعضای هیأت علمی و محقّقین

 

کارشناس امور قراردادها 

نام: طاهره

 

نام خانوادگی: صادقی یکتا 

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت محیط  

پست الکترونیک :

تلفن داخلی:

 

کارشناس اطلاع رسانی و ثبت بیماری ها 

نام:مژگان

 

نام خانوادگی: جان بزرگی 

 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

پست الکترونیک:

 

ایمیل: mjanbozorgi@muq.ac.ir

 

تلفن داخلی : 171 

 

 شرح وظایف کارشناس اطلاع رسانی پزشکی:

 •  ایجاد زمینه و امکانات مناسب درخصوص بهبود کیفیت خدمات اطلاع رسانی
 •   هماهنگی با کارشناسان IT در زمینه اصلاح روندها و انطباق آن با نیازهای کاربران
 •  تهیه طرح های اطلاع رسانی در زمینه های مختلف آموزشی و پژوهشی
 •    مشارکت در تهیه و تدوین نشریات اطلاع رسانی
 •   همکاری در برنامه ریزی آموزش اعضای هیئت علمی، کتابدارن و دانشجویان درخصوص مباحث اطلاع رسانی و دسترسی به منابع الکترونیک
 •   اعمال دستورالعمل های اجرائی جهت تهیه و دسترسی جامعه پزشکی به کتب، نشریات و مجلات علوم پزشکی
 • شرح وظایف و فعالیتهای اصلی دبیرخانه برنامه ثبت بیماری‏ها و پیامدهای سلامت:
 •    سیاستگذاری در خصوص راه اندازی و توسعه برنامه های ثبت
 •    حمایت مادی و معنوی از برنامه های ثبت بیماریها
 •  توسعه زیر ساخت‏های فن آوری اطلاعات در مراکز بهداشتی درمانی برای تسهیل ایجاد نظام های ثبت بیماری
 •   ایجاد شبکه های همکاری بین محققین، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها در خصوص برنامه های 
 • آموزش و توانمند سازی محققین و متخصصین در ایجاد و توسعه برنامه های ثبت
 •  ارزشیابی برنامه های ثبت مصوب دانشگاه

 

 

کارشناس برگزاری کارگاه ها و سمینارها  کارشناس  حراست

نام:محمد رضا

 

نام خانوادگی: ملکیان

 

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت

 

پست الکترونیک:

 

تلفن داخلی :

 

 

مدیر اجرایی مجله و کارشناس سامانه پژوهشیار

 نام: فاطمه

 

نام خانوادگی: دهقانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی

پست الکترونیک:

تلفن داخلی: 139

 مستقیم: 32858474

 

 

 

  شرح وظایف کارشناس نشریات (دانشگاه علوم پزشکی قم و  health spirituality and medical ethics)

 1. -     مسئول پشتیبانی سامانه طرح های تحقیقاتی(پژوهشیار)
 2. -     دریافت طرح های پژوهشی و فناوری در قالب پروپزال
 3. -     برنامه ریزی و اولویت بندی طرح های واصله جهت طرح در شورا
 4. -     هماهنگی جلسات شورای پژوهشی
 5. -     برگزاری جلسات شورای پژوهشی
 6. -     ارسال طرح ها در صورت صلاحدید اعضای شورا جهت داوری
 7. ابلاغ مصوبات شورا در خصوص طرح ها به واحد مجری
 8. محاسبه داوری و گزارش طرح ها و صدور حکم داوری داوران
 9. ارائه گواهی عنوان همکاری  افراد در طرحهای تحقیقاتی
 10. جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه اولویت های پژوهشی و  پس از تنظیم اولویتهای پژوهشی  ابلاغ به واحدهای تابعه
 11. پیگیری مصوبات شورا از واحد مجری تا انجام نهایی کار
 12. دریافت کلیه درخواستهای اعضای محترم هییت علمی (تمدید ، افزایش هزینه، تغییر همکار ان طرح و0000)
 13. -  به معاونت در زمینه طرح های تحقیقاتی پس از دستور معاون محترم  سپس ثبت در صورتجلسه
 14. آماده سازی اولویت های پژوهشی و اطلاع رسانی به واحدهای تابعه
 15. -  برگزاری کارگاهای آموزشی کار با  پژوهشیار جهت کارشناسان و اعضای هیئت علمی و دانشجویان
 16. آماده سازی نامه های اداری مورد نیاز
 17. راهنمایی دانشجویان در خصوص نحوه ثبت نام  چگونگی قراردادن طرح ها در سامانه  و هر سوال دیگر در مور سامانه پژوهشیار
 18. انجام پایش برنامه عملیاتی
 19. انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

  شرح وظایف مدیر اجرایی نشریه  (Health Spirituality and Medical Ethics)

•         فرایند دریافت، داوری مقالات

•         پاسخ گویی به تماس های تلفنی و راهنمایی نویسندگان در زمینه نوشتن وارسال مقالات و مراحل انجام کار مقالات

•         پاسخگویی به نامه های ارسالی از طریق سایت

•         چک کردن کد ارکید نویسندگان  و تعهد نامه ها

•         آماده کردن گواهی داوری جهت داوران نشریه

•         هماهنگی برگزاری جلسات هیئت تحریریه

•         آماده کردن صورتجلسه ها و کلیه مکاتبات مجله نامه های تمدید عضویت هیئت تحریریه، نامه ها و مکاتباتی که در جلسات مشخص می شوند.

•         آماده کردن کلیه حق الزحمه ها ( داوری ها، ویراستاران مترجمان هر مجله به طور مجزا)

  انجام مراحل ایندکس شدن در نمایه های مختلف اسکوپوس، Embase، کمیکال ابسترکت و ایندکس کوپرنیکوس         

•         تهیه ایکس ام ال نمایه ISC و بارگذاری مقالات در سایت کتابخانه منطقه ای شیراز مجله

 

کارشناس مسئول اخلاق 

نام: مریم

 

نام خانوادگی: کاظم نژاد

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

پست الکترونیک :

تلفن داخلی:115

 

شرح وظایف:

 • تشکیل و اداره جلسات کار گروه اخلاق در پژوهش
 • تنظیم دستورجلسات، صورت جلسات، دعوت و حضور و غیاب اعضا، تعیین و دعوت از مشاوران، انجام مکاتبات، اخذ امضای مصوبات و امضای فرم "اظهار نامه تعارض منافع"
 • تنظیم مصوبات و ابلاغیه های کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه
 • پیگیری مصوبات، برنامه ها و سیاست های ابلاغ شده توسط کارگروه وزارتی اخلاق
 • هماهنگی فعالیتهای کار گروه اخلاق در پژوهش دانشگاه با کار گروه وزارتی اخلاق
 • پایش و نظارت بر عملکرد کمیته های تخصصی تحت پوشش(کمیته اخلاق در کار با حیوانات)
 • کارشناسی طرح نامه ها یا سایر مستندات ارجاعی به کار گروه اخلاق در پژوهش دانشگاه
 • نظارت اخلاقی بر طرح نامه های مصوب
 • کارشناسی موارد تخلفات پژوهشی
 • تنظیم گزارش عملکرد کار گروه
 • مدیریت اطلاعات، ثبت و سازماندهی و نگهداری اسناد
 • اداره امور مالی و اداری کار گروه
 • انجام سایر امور محوله از طرف کار گروه

 

کارشناس اخلاق 

نام: زینب

 

نام خانوادگی: امیری

مدرک تحصیلی: کارشناس فناوری سلامت 

پست الکترونیک :

تلفن داخلی:125

 

کارشناس برگزاری شورای پژوهشی  

نام: ازهار

 

نام خانوادگی: اشراقی

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی 

پست الکترونیک :Azhar_eshraghi@yahoo.com

تلفن داخلی:

 

کارشناس پژوهش و کمیته بودجه 

برگزاری و ارائه جلسات شورای مرکزی پژوهش

 

 

مدیر اجرایی مجله 

 نام: خدیجه  

 

نام خانوادگی: علیپور ندوشن

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی

پست الکترونیک:

تلفن داخلی: 116

مستقیم:32858474

 

 شرح وظایف :

•         انجام امور اتوماسیون اداری و پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی

•         تنظیم برنامه های اجرایی و جلسات هیات تحریریه

•         دریافت و ارسال به موقع گزارش اجرای فعالیتها از طریق سایت های مربوطه

•         ایجاد هماهنگی میان نیروهای اجرایی دفتر نشریه و تقسیم کار

•         تهیه بانک مقالات نهایی براساس هر ماه به تفکیک مقالات

•         انجام سایر امور ارجاعی مربوط به پست و تسلیم گزارش کار به مسئول مافوق

•         دریافت فایل نهایی مقالات

•         چک و اصلاح کلیدواژه چکیده فارسی و لاتین مقالات بر اساس مش

•         انجام مراحل ایندکس شدن در نمایه های مختلف اسکوپوس، Embase، کمیکال ابسترکت و ایندکس کوپرنیکوس... برای 3 نشریه

•         تهیه فایل ورد چکیده فارسی و انگلیسی

•         بررسی صحت ارکید نویسندگان 3 مجله

•         پیگیری اشکالات بوجود آمده برای سایت یکتاوب، نمایه ها مانند ایندکس کوپرنیکوس و حل آنها از طریق ایمیل

•         رابط آموزش ضمن خدمت معاونت 

         برنامه ریزی لازم جهت انجام نیاز سنجی آموزشی هرسال با درنظر گرفتن نیازهای آموزشی موجود

•        هماهنگی و پیگیری امور آموزش ضمن خدمت کارکنان معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

      تهیه و تکمیل شناسنامه آموزشی هر دوره و ارسال به آموزش ضمن خدمت

•         بررسی و انتخاب مدرس مناسب جهت دوره های آموزشی ویژه کارشناسان پژوهش و کتابداران

o       کارشناس مالکیت فکری - مدیر اجرایی مجله archives and higense

 

 

 

نام: مریم

 

نام خانوادگی: میری زاده

مدرک تحصیلی: لیسانس میکروبیولوژی

پست الکترونیک:

تلفن داخلی: 138

مستقیم: 32858474

 

 

شرح وظایف :

1.       دریافت مقالات نهایی و بررسی آنها، قرار دادن مقالات براساس اولویت تاریخ پذیرش و موضوع برای چاپ (انتخاب  8 الی 10 مقاله در هر ماه)

2.       ویراستاری اولیه مقالات _(تنظیم فرمت اولیه مقاله(

3.       . ویراستاری متن مقاله و ارسال برای نویسنده جهت رفع اشکالات ویراستاری

4.       تماس با نویسنده، دریافت مقالات اصلاحی،  ارسال چکیده ها برای ویراستار انگلیسی و دریافت چکیده های اصلاح شده و بررسی مجدد (تنظیم affilation   نویسندگان و فرمت چکیده)

5.       بعد از بررسی مجدد و تنظیم فرمت مقالات، ارسال برای صفحه‌آرا ، دریافت مقالات از صفحه‌آرا، بررسی مقالات بعد ازصفحه‌آرایی و رفع اشکالات جهت قرارگیری بر روی سایت

 

  

انتشارات

 

 

نام: حسنعلی

 

نام خانوادگی: فتاحی

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت

پست الکترونیک:

تلفن داخلی: 172

 

 شرح وظایف :

 • اداره انتشارات
 1. -      برنامه ریزی و تنظیم دستور کار جلسات شورای انتشارات.
 2. -      تنظیم صورتجلسات شورای انتشارات و ارسال مکاتبات مربوطه (به داوران و پدیدآورندگان اثر).
 3. -    ثبت و به روز رسانی فرم ها، صورتجلسات در پایگاه اختصاصی اداره انتشارات دانشگاه.
 4. -     اطلاع­رسانی کتب بعد از چاپ در وب سایت انتشارات دانشگاه.
 5. -    بایگانی کلیه مکاتبات اداری اداره انتشارات دانشگاه.
 6. -    ثبت و بارگذاری اطلاعات کتاب منتشر شده در سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه (مداد) وابسته به وزارت بهداشت به صورت تک به تک و با درج کلیه اطلاعات کتابشناختی
 7. -          طراحی، استقرار و راه اندازی سامانه کتب دانشگاهی علوم پزشکی قم (برنامه پایش عملیاتی مشترک دانشگاه ها)
 8. -    ثبت و بارگذاری اطلاعات کتاب شناختی در سایت انتشارات دانشگاه
 9. -      انجام استعلام های مربوط به پرهیز از دوباره کاری ترجمه آثار غیر فارسی.
 10. -             بارگذاری و اطلاع‌رسانی­کتب ترجمه شده توسط دانشگاه‌های­دیگر و­پدیدآورندگان­در­ وب سایت انتشارات جهت عدم تکرار .
 • چاپ کتاب
 1. دریافت فایل محتوا از متقاضیان چاپ اثر با درج نشان دانشگاه.
 2. تنظیم پرونده اولیه و تکمیل فرم های لازم جهت ارائه به شورای انتشارات.
 3. برقراری ارتباط و تعامل بین پدیدآورندگان و کمیته های تخصصی نشر
 4. انجام کلیه مکاتبات اداری (نامه به اعضای کمیته، اطلاع رسانی نتیجه کارشناسی به پدیدآوران، پرداخت کمک هزینه، پرداخت هزینه به داوران علمی کتب، صدور گواهی چاپ اثر جهت کمیته ارتقاء و...)
 5. -  انجام پیگیری های لازم به منظور تکمیل پرونده های کتاب
 6. تشکیل پرونده قطعی کتاب و ضبط مدارک و مستندات لازم به منظور طی فرآیند چاپ و نشر.
 7. پایش و بررسی آثار تصویب شده از نظر رعایت استانداردهای فنی چاپ (صفحه آرایی، طراحی، گرافیک و ....).
 8. تهیه گزارش موردی، فصلی، سالانه .
 9. تهیه و تکمیل فرم پیش از چاپ کتب جهت ارائه به اداره ارشاد اسلامی استان.
 10. تحویل 4 نسخه از کتب منتشر شده به اداره ارشاد اسلامی و کتابخانه ملی.
 11. -      تهیه و تنظیم قراردادهای چاپ کتب و ارسال به چاپخانه­ها از طریق ایمیل انتشارات و پیگیری ­های لازم تا حصول نتیجه.
 12. -  برقراری ارتباط و راهنمایی پدید­آورندگان، چاپخانه و صفحه­آرا و طراح جلد جهت رفع مشکلات از طریق ایمیل، تلفن.
 13. -                خرید کتاب
 14.  استعلام و جمع­آوری­کتب­درخواستی مورد نیاز گروه­های­آموزشی،­ مراکز تحقیقاتی، ­دانشکده­ها و مراکز آموزشی درمانی.
 15.  جمع­بندی و تجمیع درخواست­ها وهماهنگی و ارسال جهت تهیه و خرید کتب به نمایندگی نشر دانشگاه.
 16.  پیگیری خریدها و تحویل کتب به مراکز درخواست­کننده و رفع نواقص خرید کتاب.
 17.  ارسال مستندات مالی خرید­ها و پیگیری انجام فرآیند امور مالی اسناد.
 18.  اطلاع­رسانی برگزاری نمایشگاه کتاب برون دانشگاهی و حمایت از فرآیند خرید کتب نمایشگاهی.
 19. خرید کتاب به صورت موردی و طبق درخواست گروههای آموزشی، دانشکده­ها و مراکز آموزشی درمانی با هدف ایجاد رشته­های جدید.
 • فروش کتاب
 1. برگزاری نمایشگاه داخلی برای عرضه و فروش کتب دانشگاهی(به ویژه انتشارات علوم پزشکی قم)
 2. هماهنگی جهت عرضه انتشارات دانشگاه در فضای مجازی و نمایشگاههای کتاب
 3. ارسال نسخه­هایی از کتب مورد نیاز بعضی از ٌارکان­ها، طبق درخواست ارائه شده.

اهداء کتب به متقاضیان طبق درخواست کتبی ایشان، موافقت معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه و مکاتبات تا حصول نتیجه

 

مدیر گروه اطلاع رسانی پزشکی 

 

نام:محمد  

 

نام خانوادگی: آقاعلی

مدرک تحصیلی:دکترای اپیدمیولوژی

پست الکترونیک:

تلفن داخلی: 140

مستقیم:

 شرح وظایف :

•         انتخاب و جمع­ آوری منابع اطلاعاتی اعم از کتاب و نشریات (چاپی و الکترونیکی)، منابع چندرسانه ای، پایان­نامه و طرح تحقیقاتی جهت استفاده اعضای هئیت علمی، دانشجویان، پزشکان و کارکنان دانشگاه از طریق خرید از ناشرین، نمایشگاه های کتاب و یا ناشرین خارجی جهت کتابخانه مرکزی و واحدهای تابعه

•         نظارت بر سازماندهی، فهرست نویسی و نمایه سازی کتب، پایان نامه ها، طرح های تحقیقاتی و ورود اطلاعات آنان به برنامه جامع کامپیوتری کتابخانه مرکزی(پارس آذرخش)

•         مطالعه،  بررسی و تامین نیازها اطلاعاتی و آموزشی کتابداران

•         نظارت بر فعالیتهای کتابخانه های واحدهای تابعه و هماهنگی در مواقع لزوم

•         شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای مربوطه

•         ایجاد هماهنگی در امور فنی و کتابداری در سطح واحدهای تابعه و فعالیت در جهت تکمیل ، ارتقاء و اصلاح روشهای موجود

•         نظارت بر ارائه سرویس های منابع الکترونیکی پزشکی و پایش دسترسی به منابع الکترونیکی

•         ارتباط با دیگر مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه های شهری، ملی و منطقه ای

•         برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی نحوه استفاده از منابع کتابخانه ای

•         نظارت بر مراحل سفارش ملزومات مورد نیاز با توجه به درخواست ها

•         برگزاری جلسه های دوره ای با بخش های مورد نظر

 

رئیس کتابخانه مرکزی و کارشناس وبومتریکس 

 

نام:اکرم   

 

نام خانوادگی: مهراندشت

مدرک تحصیلی:دکترای علم اطلاعات

پست الکترونیک:

تلفن داخلی: 129

مستقیم:

 

 شرح وظایف :

•         انتخاب و جمع­ آوری منابع اطلاعاتی اعم از کتاب و نشریات (چاپی و الکترونیکی)، منابع چندرسانه ای، پایان­نامه و طرح تحقیقاتی جهت استفاده اعضای هئیت علمی، دانشجویان، پزشکان و کارکنان دانشگاه از طریق خرید از ناشرین، نمایشگاه های کتاب و یا ناشرین خارجی جهت کتابخانه مرکزی و واحدهای تابعه

•         نظارت بر سازماندهی، فهرست نویسی و نمایه سازی کتب، پایان نامه ها، طرح های تحقیقاتی و ورود اطلاعات آنان به برنامه جامع کامپیوتری کتابخانه مرکزی(پارس آذرخش)

•         مطالعه،  بررسی و تامین نیازها اطلاعاتی و آموزشی کتابداران

•         نظارت بر فعالیتهای کتابخانه های واحدهای تابعه و هماهنگی در مواقع لزوم

•         شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای مربوطه

•         ایجاد هماهنگی در امور فنی و کتابداری در سطح واحدهای تابعه و فعالیت در جهت تکمیل ، ارتقاء و اصلاح روشهای موجود

•         نظارت بر ارائه سرویس های منابع الکترونیکی پزشکی و پایش دسترسی به منابع الکترونیکی

•         ارتباط با دیگر مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه های شهری، ملی و منطقه ای

•         برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی نحوه استفاده از منابع کتابخانه ای

•         نظارت بر مراحل سفارش ملزومات مورد نیاز با توجه به درخواست ها

•         برگزاری جلسه های دوره ای با بخش های مورد نظر

 

کارشناس علم سنجی

نام: معظمه 

 

نام خانوادگی: گروهی چمن 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد علم سنجی  

پست الکترونیک :

تلفن داخلی:132

 شرح وظایف

 • پایش و ارزیابی فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه
 • به روزرسانی مستمر سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه
 • درج و روزآمدسازی و تکمیل اطلاعات عمومی و تخصصی اعضای هیات علمی و پاسخگویی به بازخوردها در سامانه علم‌سنجی
 • درج و روزآمدسازی صد در صد شناسه های آکادمیک اعضای هیات علمی در سامانه علم سنجی 
 • تکمیل و توسعه اطلاعات وب سایت اداره علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کشور 
 • تحلیل استنادی تولیدات علمی دانشگاه
 • بررسی و ارزیابی مقالات چاپ شده در مجلات معتبر پژوهشگران دانشگاه به منظور اختصاص پاداش(تشویقی) بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوب دانشگاه
 • پایش اعتبار مجلات داخلی و خارجی مورد درخواست پژوهشگران دانشگاه
 • استخراج شاخص‌های علم‌سنجی (استنادات، H-index و ...) مورد درخواست پژوهشگران از نمایه‌نامه‌های معتبر ملی و بین‌المللی
 • همکاری با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور تعیین اعتبار مقالات داوطلبان دکترای پژوهشی، فراخوان جذب هیات علمی و ...
 • تهیه گزارش از برونداد علمی دانشگاه و ارائه گزارشات علم‌سنجی دانشگاه
 • رصد و پایش مقالات علمی دانشگاه در پایگاه‌های معتبر
 • تهیه و اعلام جدیدترین اطلاعات مربوط به مجلات نمایه شده در پایگاه های معتبر از طریق وب سایت اداره
 • ارائه راهنمایی‌های حضوری و تلفنی به مراجعین در خصوص امور مربوطه
 • تعیین اعتبار مقالات کارکنان جهت ارزشیابی سالیانه
 • رابط سامانه آماری فرابر( ابزار یکپارچه سازی دانش آماری)
 • بررسی و اطلاع‌رسانی در خصوص تنوع در آدرس‌دهی مقالات و نظارت بر آدرس‌دهی یکسان و استاندارد در تولیدات علمی دانشگاه.
 • شناسایی و معرفی مقالات پر ارجاع دانشگاه
 • اطلاع‌رسانی در خصوص مجلات ایرانی که به تازگی در پایگاه‌های معتبر بین‌المللی نمایه شده‌اند.
 • اطلاع‌رسانی در خصوص پیشرفت‌های دانشگاه بر اساس شاخص‌های علم‌سنجی.
 • اصلاح، ادغام و ویرایش اطلاعات اعضای هیأت علمی و مقالات آنها و دانشگاه در پایگاه‌های اطلاعاتی

 

کارشناس اطلاع رسانی  و رابط سایت معاونت و کارشناس ترجمان دانش 

نام: مهدیه

 

نام خانوادگی: خوئی

مدرک تحصیلی: لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

پست الکترونیک farhangiqom44@yahoo.com:

تلفن داخلی:129

 

  شرح وظایف :

•         اجرای سیاست های حوزه معاونت پژوهشی در امور اطلاع رسانی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

•         نیازسنجی، برنامه ریزی و هماهنگی دوره های آموزشی کتابداران و کاربران کتابخانه ها

•         مدیریت اطلاعات ستاد هماهنگی و اطلاع رسانی کتابخانه های دانشگاه

•         تهیه شیوه نامه ها، دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بسته های آموزشی مربوط به حوزه اطلاع رسانی

•         پیگیری امور مرتبط با سیستم های اطلاع رسانی

•         به روز رسانی کتابخانه دیجیتال دانشگاه

•         به روز رسانی سایت دانشگاه و انجام امور مرتبط با سایت  

•         کارشناس ثبت سامانه نتایج طرح های تحقیقاتی 

•         انجام کلیه امور محوله از سوی مافوق

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

مدیر گروه اطلاع رسانی پزشکی 

 
 

نام:محمد  

 

نام خانوادگی: آقاعلی

مدرک تحصیلی:دکترای اپیدمیولوژی

پست الکترونیک:

تلفن داخلی: 140

مستقیم:

 شرح وظایف :

·         انتخاب و جمع­ آوری منابع اطلاعاتی اعم از کتاب و نشریات (چاپی و الکترونیکی)، منابع چندرسانه ای، پایان­نامه و طرح تحقیقاتی جهت استفاده اعضای هئیت علمی، دانشجویان، پزشکان و کارکنان دانشگاه از طریق خرید از ناشرین، نمایشگاه های کتاب و یا ناشرین خارجی جهت کتابخانه مرکزی و واحدهای تابعه

·         نظارت بر سازماندهی، فهرست نویسی و نمایه سازی کتب، پایان نامه ها، طرح های تحقیقاتی و ورود اطلاعات آنان به برنامه جامع کامپیوتری کتابخانه مرکزی(پارس آذرخش)

·         مطالعه،  بررسی و تامین نیازها اطلاعاتی و آموزشی کتابداران

·         نظارت بر فعالیتهای کتابخانه های واحدهای تابعه و هماهنگی در مواقع لزوم

·         شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای مربوطه

·         ایجاد هماهنگی در امور فنی و کتابداری در سطح واحدهای تابعه و فعالیت در جهت تکمیل ، ارتقاء و اصلاح روشهای موجود

·         نظارت بر ارائه سرویس های منابع الکترونیکی پزشکی و پایش دسترسی به منابع الکترونیکی

·         ارتباط با دیگر مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه های شهری، ملی و منطقه ای

·         برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی نحوه استفاده از منابع کتابخانه ای

·         نظارت بر مراحل سفارش ملزومات مورد نیاز با توجه به درخواست ها

·         برگزاری جلسه های دوره ای با بخش های مورد نظر

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس اطلاع رسانی  و رابط سایت معاونت و کارشناس ترجمان دانش 

نام: مهدیه

 

نام خانوادگی: خوئی

مدرک تحصیلی: لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

پست الکترونیک farhangiqom44@yahoo.com:

تلفن داخلی:129

 

  شرح وظایف :

·         اجرای سیاست های حوزه معاونت پژوهشی در امور اطلاع رسانی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

·         نیازسنجی، برنامه ریزی و هماهنگی دوره های آموزشی کتابداران و کاربران کتابخانه ها

·         مدیریت اطلاعات ستاد هماهنگی و اطلاع رسانی کتابخانه های دانشگاه

·         تهیه شیوه نامه ها، دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بسته های آموزشی مربوط به حوزه اطلاع رسانی

·         پیگیری امور مرتبط با سیستم های اطلاع رسانی

·         به روز رسانی کتابخانه دیجیتال دانشگاه

·         به روز رسانی سایت دانشگاه و انجام امور مرتبط با سایت  

·         کارشناس ثبت سامانه نتایج طرح های تحقیقاتی 

·         انجام کلیه امور محوله از سوی مافوق

 

کارشناس مسئول اخلاق 

نام: مریم

 

نام خانوادگی: کاظم نژاد

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

پست الکترونیک :

تلفن داخلی:115

 

شرح وظایف:

 • تشکیل و اداره جلسات کار گروه اخلاق در پژوهش
 • تنظیم دستورجلسات، صورت جلسات، دعوت و حضور و غیاب اعضا، تعیین و دعوت از مشاوران، انجام مکاتبات، اخذ امضای مصوبات و امضای فرم "اظهار نامه تعارض منافع"
 • تنظیم مصوبات و ابلاغیه های کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه
 • پیگیری مصوبات، برنامه ها و سیاست های ابلاغ شده توسط کارگروه وزارتی اخلاق
 • هماهنگی فعالیتهای کار گروه اخلاق در پژوهش دانشگاه با کار گروه وزارتی اخلاق
 • پایش و نظارت بر عملکرد کمیته های تخصصی تحت پوشش(کمیته اخلاق در کار با حیوانات)
 • کارشناسی طرح نامه ها یا سایر مستندات ارجاعی به کار گروه اخلاق در پژوهش دانشگاه
 • نظارت اخلاقی بر طرح نامه های مصوب
 • کارشناسی موارد تخلفات پژوهشی
 • تنظیم گزارش عملکرد کار گروه
 • مدیریت اطلاعات، ثبت و سازماندهی و نگهداری اسناد
 • اداره امور مالی و اداری کار گروه
 • انجام سایر امور محوله از طرف کار گروه

 

کارشناس اخلاق 

نام: زینب

 

نام خانوادگی: امیری

مدرک تحصیلی: کارشناس فناوری سلامت 

پست الکترونیک :

تلفن داخلی:125

 

کارشناس برگزاری شورای پژوهشی  

نام: ازهار

 

نام خانوادگی: اشراقی

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی 

پست الکترونیک :Azhar_eshraghi@yahoo.com

تلفن داخلی:

 

کارشناس پژوهش و کمیته بودجه 
برگزاری و ارائه جلسات شورای مرکزی پژوهش

 

کارشناس علم سنجی

نام: معظمه 

 

نام خانوادگی: گروهی چمن 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد علم سنجی  

پست الکترونیک :

تلفن داخلی:132

 شرح وظایف : 

 • پایش و ارزیابی فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه
 • به روزرسانی مستمر سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه
 • درج و روزآمدسازی و تکمیل اطلاعات عمومی و تخصصی اعضای هیات علمی و پاسخگویی به بازخوردها در سامانه علم‌سنجی
 • درج و روزآمدسازی صد در صد شناسه های آکادمیک اعضای هیات علمی در سامانه علم سنجی 
 • تکمیل و توسعه اطلاعات وب سایت اداره علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کشور 
 • تحلیل استنادی تولیدات علمی دانشگاه
 • بررسی و ارزیابی مقالات چاپ شده در مجلات معتبر پژوهشگران دانشگاه به منظور اختصاص پاداش(تشویقی) بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوب دانشگاه
 • پایش اعتبار مجلات داخلی و خارجی مورد درخواست پژوهشگران دانشگاه
 • استخراج شاخص‌های علم‌سنجی (استنادات، H-index و ...) مورد درخواست پژوهشگران از نمایه‌نامه‌های معتبر ملی و بین‌المللی
 • همکاری با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور تعیین اعتبار مقالات داوطلبان دکترای پژوهشی، فراخوان جذب هیات علمی و ...
 • تهیه گزارش از برونداد علمی دانشگاه و ارائه گزارشات علم‌سنجی دانشگاه
 • رصد و پایش مقالات علمی دانشگاه در پایگاه‌های معتبر
 • تهیه و اعلام جدیدترین اطلاعات مربوط به مجلات نمایه شده در پایگاه های معتبر از طریق وب سایت اداره
 • ارائه راهنمایی‌های حضوری و تلفنی به مراجعین در خصوص امور مربوطه
 • تعیین اعتبار مقالات کارکنان جهت ارزشیابی سالیانه
 • رابط سامانه آماری فرابر( ابزار یکپارچه سازی دانش آماری)
 • بررسی و اطلاع‌رسانی در خصوص تنوع در آدرس‌دهی مقالات و نظارت بر آدرس‌دهی یکسان و استاندارد در تولیدات علمی دانشگاه.
 • شناسایی و معرفی مقالات پر ارجاع دانشگاه
 • اطلاع‌رسانی در خصوص مجلات ایرانی که به تازگی در پایگاه‌های معتبر بین‌المللی نمایه شده‌اند.
 • اطلاع‌رسانی در خصوص پیشرفت‌های دانشگاه بر اساس شاخص‌های علم‌سنجی.
 • اصلاح، ادغام و ویرایش اطلاعات اعضای هیأت علمی و مقالات آنها و دانشگاه در پایگاه‌های اطلاعاتی

 

 

کارشناس امور قراردادها 

نام: طاهره

 

نام خانوادگی: صادقی یکتا 

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت محیط  

پست الکترونیک :

تلفن داخلی:

 

کارشناس اطلاع رسانی و ثبت بیماری ها