مرکز کارآزمایی بالینی

مرکز کارآزمایی بالینی هم جهت با اهداف و چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی قم یعنی ارتقا جایگاه پژوهشی و فناوری در سطوح ملی و بین المللی و با هدف افزایش ظرفیت پژوهشی و تولید دانش، کمک به فناوران و محققان، و در ارتباط با صنایع مرتبط جهت اجرای فعالیت­های مرتبط، با تاکید بر فناوری و خلق ثروت و ایجاد ارزش افزوده از تیر ماه سال 1399 با تصویب شورا فناوری دانشگاه کار خود را آغاز کرد. این مرکز آماده ارائه خدمات مختلف از جمله هدایت طرحها/پروژه ها، مشاوره و آموزش به متقاضیان می باشد.

 

فایل ها