مرکز رشد فناوری سلامت

مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی قم با ارایه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه کسب و کارهای جدید توسط کارآفرینان در قالب واحدهای نوپای فعال صاحب ایده در حوزه فناوری های پیشرفته و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری پشتیبانی می‌کند. این مرکز ذیل گروه توسعه فناوری های سلامت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و در زمینه فناوری­های حوزه سلامت همچون تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی؛ آزمایشگاهی؛ علوم سلولی و مولکولی، مواد غذایی، بهداشتی، دارویی و فناوری اطلاعات سلامت منطبق بر علوم روز و نیازمندی­های اساسی حوزه سلامت کشور و اولویت­های دانشگاهی فعالیت می نمایند.      

مطالعات انجام شده نشان می دهد در اقتصاد رو به رشد جهان، توجه به فن آوری و اقتصاد مبتنی بر آن، نقش بسیار موثری در توسعه کارآفرینی، توسعه ملی، رشد و رونق اقتصادی کشورها ایفا می نمایند. لیکن عدم آشنایی موسسات نوپا و یا واحدهای سنتی با شرایط کاری کنونی، بازار مصرف، هزینه های بالای راه اندازی و عدم آشنایی با مدیریت اثرگذاری مدیریت تحول، سبب ناپایداری و ریسک بالای آنها در سالهای ابتدایی تاسیس و یا توسعه می گردد. در همین راستا به منظور حمایت از موسسات کوچک و متوسط در توسعه کارآفرینی، در اکثر کشورها مراکزی به نام مرکز رشد (انکوباتور) ایجاد شده است. این مراکز معمولاً در یک دانشگاه ایجاد می شوند تا کارآفرین بتواند با دریافت حمایتهای مرکز، دستاوردهای تحقیقاتی، ایده های نوین و یافته های علمی خود را به کسب و کار تجاری تبدیل نماید. در این مرکز افراد حقیقی و حقوقی صاحب ایده و طرح های نوآور و فناور می توانند مستقر شده و علاوه بر استفاده از امکانات و زیرساخت های مرکز رشد از حمایت های مختلف مرکز نیز برخوردار گردند.

فایل ها