با توجه به تعریف مأموریت سه گانه آموزش، پژوهش و فناوری برای دانشگاه علوم پزشکی قم، اداره توسعه فناوری سلامت دانشگاه، فعالیت‌های خود را در راستای توسعه فناوری و گسترش ارتباط با صنایع، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر سازماندهی کرده است:وظایف:

 شناسایی مزیت‌های نسبی، قابلیت‌ها، استعدادها و نیازهای فناوری استان بر مبنای آینده‌نگری و آینده‌پژوهی و توانمندی‌های دانشگاه در راستای تعیین اولویت‌های راهبردی فناوری دانشگاه و استان

 • زمینه‌سازی گسترش تولید و توسعه فناوری و تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه
 • قانونمند کردن نحوه ارتباط دانشگاه با مراکز خارج از دانشگاه
 • فراهم شدن زمینه مشارکت اعضای هیأت علمی و کارشناسان فعال و خبره
 • نظارت و کنترل پروژه قراردادهای پژوهشی (طرح‌های سفارشی به دانشگاه)
 • همکاری با اساتید و ساختارهای پژوهشی(مراکزتحقیقاتی ودانشکده ها) در جذب طرح‌های پژوهشی از خارج از دانشگاه و افزایش کمی و کیفی قراردادهای پژوهشی و مشارکت‌های حقوقی در کلیه زمینه‌هایی که دانشگاه علوم پزشکی قم در آنها مزیت بالقوه و بالفعل دارد.
 • ساماندهی و بهبود کیفیت دوره‌های کارآموزی دانشجویان
 • ارائه خدمات و پشتیبانی پژوهش و فناوری
 • ارزش و ثروت آفرینی برای پژوهشگران و فناوران دانشگاه
 • ایجاد ارتباط و همکاری بین دانشگاه وشرکت‌های دانش‌بنیان از طریق حمایت از انتقال فناوری
 • ترویج و تقویت فرهنگ تولید، خدمات و کارآفرینی
 • تلاش در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تأکید بر توسعه فناوری و نوآوری
 • حفاظت از حقوق مالکیت فکری و معنوی دستاوردهای تحقیقاتی و فناوری
 • ایجاد زمینه بکارگیری هرچه بیشتر توانایی‌ها و ظرفیت‌های دانشگاه و واحدهای پژوهشی در جامعه
 • افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه
 • تلاش در جهت بهبود رتبه ملی و بین‌المللی دانشگاه و تبدیل دانشگاه از نسل دوم به دانشگاه نسل سوم و چهارم
 • شناسایی، ساماندهی و هدایت برنامه‌های پژوهشی فناورانه
 • گردآوری و تنظیم توانمندی‌های ارایه خدمات توسط دانشگاه به صنعت و جامعه در قالب بروشور، سایت و...
 • هماهنگی برگزاری رویدادهای معرفی توانمندی‌های دانشگاه ، جشنوارها و سمینارها

 

 

فایل ها