• 1400/08/05 - 10:11
  • 68
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

جلسه ۱۲۵ کار گروه اخلاق در پژوهش

جلسه ۱۲۵ کار گروه اخلاق در پژوهش

جلسه ۱۲۵ کار گروه  اخلاق در پژوهش

جلسه ۱۲۵ کار گروه  اخلاق در پژوهش دانشگاه  مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ با تصویب ۲۶طرح  تحقیقاتی برگزار گردید.این جلسه با حضور اعضاء محترم کارگروه اخلاق برگزار  و طرحهایی با موضوعات متنوع؛ سلولی ملکولی، تحقیقات دانشجویی، طرحهای بالینی، طرحهای مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی ،فناوری سلامت، آموزشی و توصیفی_تحلیلی مطرح گردید. همچنین ارتقاء ۶ نفر از اعضای هیأت علمی مطرح و مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 47913

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید