شماره تماس معاونت : 32854013و 32854012 و 32854011

 

کارشناس مسئول توسعه وارزیابی تحقیقات

 

نام: مهدیه

 

نام خانوادگی: عامری

مدرک تحصیلی: دکترای بیوتکنولوژی

پست الکترونیک:

تلفن داخلی: 126

 

 

 

 

 

 

مسئول امور اداری

 

نام: رضا 

 

نام خانوادگی: محمدی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت

پست الکترونیک:

تلفن داخلی: 101

 

 شرح وظایف :

·                     پیگیری امور عمومی کارکنان معاونت

·                     پیگیری امور مربوط به ساختمان معاونت اعم از تعمیر و نگهداری

·                     انجام امور کارپردازی معاونت

·                     انجام امور مرتبط با ورود و خروج کارکنان

·                     و سایر امور محوله

 

 

مسئول دفترمعاونت

 

نام: سارا

 

 

 

نام خانوادگی: معلمی

مدرک تحصیلی:  فوق دیپلم حسابداری

پست الکترونیک

تلفن داخلی:127

 

 شرح وظایف :

 •  پاسخگویی به تلفن های معاونت
 • اهتمام ویژه به اجرای کامل قوانین و مقررات اداری در معاونت
 • تکریم و افزایش رضایتمندی ارباب رجوع محترم
 • تقویت ارتباط معاونت با سایر دانشکده ها و مراکز دانشگاه
 • برنامه ریزی دقیق و علمی در تقسیم و بکارگیری تمام نیروهای تحت همکاری معاونت
 • نظارت بر کارشناس محترم روابط عمومی
 • تجزیه و تحویل عملکرد کارکنان و ارائه بازخورد مناسب
 • انجام سایر امور محوله مطابق شرح وظایف با ارائه گزارش مستمر.
 • ارتباط مستقیم با رئیس محترم دفتر حوزه ریاست
 • هماهنگی برگزاری جلسات معاونت تحقیقات و فناوری
 • و سایر امور محوله 

مسئول پایش برنامه عملیاتی

 

نام: سعید

 

نام خانوادگی: شمس

مدرک تحصیلی: دکترای باکتری شناسی پزشکی

پست الکترونیک:sshamsmed@gmail.com

sshams@muq.ac.ir

تلفن داخلی: 121

 
 

 شرح وظایف :

 • عضو هیات علمی پژوهشی
 • سرپرست مدیریت امور بین الملل دانشگاه
 • عضو کمیته منطقه ای "اعتبار بخشی بین الملل" کلان منطقه شش کشوری
 • معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
 • عضو و دبیر کمیته هماهنگی امور بین الملل دانشگاه
 •  مسئول برنامه عملیاتی /پایش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
 • عضو کمیته ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت دانشگاه
 • عضو شورای مرکز رشد دانشگاه
 • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی دانشگاه
 • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات کبد و گوارش دانشگاه
 •  عضو کمیته ارزشیابی و اعتبار بخشی دانشگاه
 • عضو کمیته تعیین اولویت های تحقیقاتی حوزه سلامت استان
 

کارشناس امورپژوهشی

نام: نرگس

 نام خانوادگی: محمد صالحیمدرک تحصیلی: کارشناس ارشد اپیدمیولوژی/MPHاپیدمیولوژی میدانیپست الکترونیک:تلفن داخلی: 118 
     

شرح وظایف

·         کارشناس مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 

·         کارشناس مسئول  کمیته اپیدمیولوژی کووید 19 

 کارشناس امورپژوهشی

 

 

نام: رشیده

 

نام خانوادگی: نیّری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

پست الکترونیکr.nayeri750@gmail.com

تلفن داخلی: 132

 

شرح وظایف :

·         کارشناس ارزیابی اعتبار، تعیین ایندکس و محاسبه­ی تشویقی مقالات اعضای هیأت علمی و محقّقین

 

 

 کارشناس امورپژوهشی

 

نام: طیبه

 

نام خانوادگی:سبکبار

مدرک تحصیلی:  فوق لیسانس

پست الکترونیک:

تلفن داخلی:117

 

شرح وظایف :

 

رئیس کمیته تحقیقات دانشجویی

 

نام: زهرا

 

نام خانوادگی: طاهری خرامه 

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش سلامت

پست الکترونیک:

تلفن داخلی:

 

 شرح وظایف :

·                     صدورحکم انتصاب دبیر بنا به پیشنهاد شورای مرکزی

·                     نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحد های تابعه

·                     ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه در جهت اهداف کمیته

·                     نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و کمیته

·                     پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با نهادهای داخل و خارج دانشگاه

·                     گزارش عملکرد کمیته به معاون پژوهشی دانشگاه

·                     تعامل و همکاری با کمیته های عضو شبکه همکار

·                     انتصاب و صدور حکم مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

·                     عضویت در شورای پژوهشی دانشگاهکارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی

نام:  منصوره 

 

نام خانوادگی:  رنگرز جدی

مدرک تحصیلی:  لیسانس مامایی

پست الکترونیک:

تلفن داخلی:118

 

 

شرح وظایف : 

مدیر اجرایی مجله 

 

نام: خدیجه  

 

نام خانوادگی: علیپور ندوشن

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی

پست الکترونیک:

تلفن داخلی: 116

مستقیم:32858474

  شرح وظایف :

·         ·انجام امور اتوماسیون اداری و پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی

·         ·تنظیم برنامه های اجرایی و جلسات هیات تحریریه

·         ·دریافت و ارسال به موقع گزارش اجرای فعالیتها از طریق سایت های مربوطه

·         ·ایجاد هماهنگی میان نیروهای اجرایی دفتر نشریه و تقسیم کار

·         ·تهیه بانک مقالات نهایی براساس هر ماه به تفکیک مقالات

·         ·انجام سایر امور ارجاعی مربوط به پست و تسلیم گزارش کار به مسئول مافوق

·         ·دریافت فایل نهایی مقالات

·         ·چک و اصلاح کلیدواژه چکیده فارسی و لاتین مقالات بر اساس مش

·         ·انجام مراحل ایندکس شدن در نمایه های مختلف اسکوپوس، Embase، کمیکال ابسترکت و ایندکس کوپرنیکوس... برای 3 نشریه

·         ·تهیه فایل ورد چکیده فارسی و انگلیسی

·         ·بررسی صحت ارکید نویسندگان 3 مجله

·         ·پیگیری اشکالات بوجود آمده برای سایت یکتاوب، نمایه ها مانند ایندکس کوپرنیکوس و حل آنها از طریق ایمیل

·         . رابط آموزش ضمن خدمت معاونت 

·         برنامه ریزی لازم جهت انجام نیاز سنجی آموزشی هرسال با درنظر گرفتن نیازهای آموزشی موجود

·        
     
. تهیه و تکمیل شناسنامه آموزشی هر دوره و ارسال به آموزش ضمن خدمت

·         . بررسی و انتخاب مدرس مناسب جهت دوره های آموزشی ویژه کارشناسان پژوهش و کتابداران

o       کارشناس مالکیت فکری 

·         . هماهنگی و پیگیری امور آموزش ضمن خدمت کارکنان معاونت تحقیقات و فناوری دانشگا

نام: مریم

 

نام خانوادگی: میری زاده

مدرک تحصیلی: لیسانس میکروبیولوژی

پست الکترونیک:

تلفن داخلی: 138

مستقیم: 32858474

 شرح وظایف :

1.       دریافت مقالات نهایی و بررسی آنها، قرار دادن مقالات براساس اولویت تاریخ پذیرش و موضوع برای چاپ (انتخاب  8 الی 10 مقاله در هر ماه)

2.       ویراستاری اولیه مقالات _(تنظیم فرمت اولیه مقاله(

3.       . ویراستاری متن مقاله و ارسال برای نویسنده جهت رفع اشکالات ویراستاری

4.       تماس با نویسنده، دریافت مقالات اصلاحی،  ارسال چکیده ها برای ویراستار انگلیسی و دریافت چکیده های اصلاح شده و بررسی مجدد (تنظیم affilation   نویسندگان و فرمت چکیده)

5.       بعد از بررسی مجدد و تنظیم فرمت مقالات، ارسال برای صفحه‌آرا ، دریافت مقالات از صفحه‌آرا، بررسی مقالات بعد ازصفحه‌آرایی و رفع اشکالات جهت قرارگیری بر روی سایت

 

 کارشناس مجله و کارشناس سامانه پژوهشیار

 

نام: فاطمه

 

نام خانوادگی: دهقانی

مدرک تحصیلی: لیسانس پرستاری

پست الکترونیک:

تلفن داخلی: 118

 مستقیم: 32858474

 

 

 

  شرح وظایف کارشناس نشریات (دانشگاه علوم پزشکی قم و  health spirituality and medical ethics)

·         فرایند دریافت، داوری مقالات

·         پاسخ گویی به تماس های تلفنی و راهنمایی نویسندگان در زمینه نوشتن وارسال مقالات و مراحل انجام کار مقالات

·         پاسخگویی به نامه های ارسالی از طریق سایت

·         چک کردن کد ارکید نویسندگان  و تعهد نامه ها

·         آماده کردن گواهی داوری جهت داوران نشریه

·         هماهنگی برگزاری جلسات هیئت تحریریه

·         آماده کردن صورتجلسه ها و کلیه مکاتبات مجله نامه های تمدید عضویت هیئت تحریریه، نامه ها و مکاتباتی که در جلسات مشخص می شوند.

·         آماده کردن کلیه حق الزحمه ها ( داوری ها، ویراستاران مترجمان هر مجله به طور مجزا)

·         ارسال مقالات به همه سایت های نمایه شده(sid-Isc-doaj-magiran-iranmedex- )

·         ارسال ایمیل مقالات هر شماره بر اساس فرمت خاص نمایه های

·         Iranmedx، Sid و ابسکو

·         تهیه ایکس ام ال نمایه ISC و بارگذاری مقالات در سایت کتابخانه منطقه ای شیراز مجله

  

انتشارات

 

 
 

نام: حسنعلی

 

نام خانوادگی: فتاحی

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت

پست الکترونیک:

تلفن داخلی: 140

 

 شرح وظایف : 

 

 

 

مدیر گروه اطلاع رسانی پزشکی و رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه

 

 
 

نام: اکرم

 

نام خانوادگی: مهراندشت

مدرک تحصیلی:دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

پست الکترونیک:

تلفن داخلی: 129

مستقیم:

 شرح وظایف :

·         انتخاب و جمع­ آوری منابع اطلاعاتی اعم از کتاب و نشریات (چاپی و الکترونیکی)، منابع چندرسانه ای، پایان­نامه و طرح تحقیقاتی جهت استفاده اعضای هئیت علمی، دانشجویان، پزشکان و کارکنان دانشگاه از طریق خرید از ناشرین، نمایشگاه های کتاب و یا ناشرین خارجی جهت کتابخانه مرکزی و واحدهای تابعه

·         نظارت بر سازماندهی، فهرست نویسی و نمایه سازی کتب، پایان نامه ها، طرح های تحقیقاتی و ورود اطلاعات آنان به برنامه جامع کامپیوتری کتابخانه مرکزی(پارس آذرخش)

·         مطالعه،  بررسی و تامین نیازها اطلاعاتی و آموزشی کتابداران

·         نظارت بر فعالیتهای کتابخانه های واحدهای تابعه و هماهنگی در مواقع لزوم

·         شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای مربوطه

·         ایجاد هماهنگی در امور فنی و کتابداری در سطح واحدهای تابعه و فعالیت در جهت تکمیل ، ارتقاء و اصلاح روشهای موجود

·         نظارت بر ارائه سرویس های منابع الکترونیکی پزشکی و پایش دسترسی به منابع الکترونیکی

·         ارتباط با دیگر مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه های شهری، ملی و منطقه ای

·         برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی نحوه استفاده از منابع کتابخانه ای

·         نظارت بر مراحل سفارش ملزومات مورد نیاز با توجه به درخواست ها

·         برگزاری جلسه های دوره ای با بخش های مورد نظر

 

 

کارشناس اطلاع رسانی  و رابط سایت معاونت و کارشناس ترجمان دانش

 

 

نام: مهدیه

 

نام خانوادگی: خوئی

مدرک تحصیلی: لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

پست الکترونیک farhangiqom44@yahoo.com:

تلفن داخلی:129

 

  شرح وظایف :

·         اجرای سیاست های حوزه معاونت پژوهشی در امور اطلاع رسانی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

·         نیازسنجی، برنامه ریزی و هماهنگی دوره های آموزشی کتابداران و کاربران کتابخانه ها

·         مدیریت اطلاعات ستاد هماهنگی و اطلاع رسانی کتابخانه های دانشگاه

·         تهیه شیوه نامه ها، دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بسته های آموزشی مربوط به حوزه اطلاع رسانی

·         پیگیری امور مرتبط با سیستم های اطلاع رسانی

·         به روز رسانی کتابخانه دیجیتال دانشگاه

·         به روز رسانی سایت دانشگاه و انجام امور مرتبط با سایت  

·         کارشناس ثبت سامانه نتایج طرح های تحقیقاتی 

·         انجام کلیه امور محوله از سوی مافوق

 

کارشناس مسئول اخلاق

 

 

نام: مریم

 

نام خانوادگی: کاظم نژاد

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

پست الکترونیک :

تلفن داخلی:115

 

 

کارشناس اخلاق

 

 

نام: زینب

 

نام خانوادگی: امیری

مدرک تحصیلی: کارشناس فناوری سلامت 

پست الکترونیک :

تلفن داخلی:125

 

کارشناس برگزاری شورای پژوهشی

 

 

نام: ازهار

 

نام خانوادگی: اشراقی

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی 

پست الکترونیک :

تلفن داخلی:

 

کارشناس علم سنجی

 

 

نام: معظمه 

 

نام خانوادگی: گروهی چمن 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد علم سنجی  

پست الکترونیک :

تلفن داخلی:132

 

 

 

کارشناس امور قراردادها 

 

 

نام: طاهره

 

نام خانوادگی: صادقی یکتا 

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت محیط  

پست الکترونیک :

تلفن داخلی:

 

 

فایل ها