نام

محمد

نام خانوادگی

خندان

سمت

رئیس مرکز رشد فناوری سلامت

شرح وظایف

 1. اداره کلیه امور مرکز رشد بر طبق اساس­نامه و آیین­نامه­های مصوب و مصوبه­های هیئت امنا
 2. پیش­بینی و تنظیم بودجه سالیانه و ارائه به شورای مرکز رشد
 3. نظارت بر فعالیت واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد
 4. ایجاد زمینه­های لازم برای ارتقا و توسعه واحدهای فناور
 5. برنامه­ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در رابطه با تامین بودجه و جذب امکانات
 6. عقد قرارداد به نمایندگی از مرکز رشد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
 7. تهیه تراز مالی سالیانه مرکز رشد

ایمیل

khandan.mo@gmail.com

mkhandan@muq.ac.ir

تلفن

32852720 داخلی 166

 

نام

محمد

نام خانوادگی

آقاعلی

سمت

مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

شرح وظایف

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی متولی تولید، گردآوری، تامین، ترویج، آموزش و رصد درونداد و برونداد پژوهشی در دانشگاه است. و در زیرمجموعه ساختار این مدیریت، کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعه، واحد علم سنجی، اداره انتشارات، مدیریت مجلات دانشگاه، ترجمان دانش و کاربست نتایج تحقیقات قرار می گیرد.

سایر شرح وظایف شامل:

 1. نظارت و تقویت امور مرتبط با واحدهای علم سنجی،  انتشارات، ترجمان دانش، کتابخانه مرکزی، کتابخانه دیجیتال، و مجلات دانشگاه،
 2. تأمین منابع علمی دانشگاه اعم از چاپی و الکترونیکی
 3. برگزاری کارگاه‌ جهت آموزش نیروی انسانی شاغل در واحدهای تابعه دانشکده‌ای و بیمارستانی به منظور ارتقای سطح علمی آنها
 4. مدیریت جامع نرم افزارهای بکار گرفته شده در واحد علم سنجی، کتابخانه مرکزی، مراکز اطلاع رسانی دانشکده‌ای و بیمارستانی واحدهای تابعه.
 5. کنترل، نظارت و ارزشیابی عملکرد مراکز اطلاع رسانی واحدهای مربوطه
 6. نظارت و سازمان دهی کارگاه‌های علم سنجی و منابع الکترونیکی مورد نیاز اعضای هیأت علمی و واحدهای تابعه
 7. راه اندازی و به روزرسانی نرم افزارهای کتابخانه ها و سیستم اطلاع رسانی دانشگاه
 8. برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت ارتقای شاخص‌های وبومتریکس

 

ایمیل

Maghaali @ muq.ac.ir

تلفن

داخلی 140