مسئول امور اداری و عمومی

وکارشناس کمیته اخلاق

 

نام: رضا

 

 

نام خانوادگی: محمدی

مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت

پست الکترونیک:

تلفن داخلی: 101

 

شرح وظایف :

 • ·         پیگیری امور عمومی کارکنان معاونت
 • ·         پیگیری امور مربوط به ساختمان معاونت اعم از تعمیر و نگهداری
 • ·         انجام امور کارپردازی معاونت
 • ·         انجام امور مرتبط با ورود و خروج کارکنان
 • ·         و سایر امور محوله

 

 

 

مسئول دفترمعاونت

 

نام: قربانعلی

 

 

 

نام خانوادگی: نعمتی

مدرک تحصیلی: دیپلم

پست الکترونیک

تلفن داخلی:127

 

 شرح وظایف :

 • ·         پاسخگویی به تلفن های معاونت
 • ·         هماهنگی ورود و خروج به دفتر معاون
 • ·         پیگیری خرید اقلام معاونت
 • ·         پیگیری امور ورزشی کارکنان معاونت
 • ·         امین اموال و انجام امور مرتبط با اموال
 • ·         و سایر امور محوله

مسئول امور اداری و مسئول دفتر معاونت

 

نام: محمد رضا

 

 

نام خانوادگی:ملکیان

مدرک تحصیلی: لیسانس

پست الکترونیک:

تلفن داخلی: 127


شرح وظایف :

 • ·         انجام امور مرتبط با ورود و خروج کارکنان
 • ·         و سایر امور محوله

فایل ها