• 1400/06/30 - 14:05
  • 79
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

جلسه ۱۲۴ کار گروه اخلاق در پژوهش دانشگاه مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ با تصویب ۳۴طرح تحقیقاتی برگزار گردید.

جلسه ۱۲۴ کار گروه اخلاق در پژوهش دانشگاه مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ با تصویب ۳۴طرح تحقیقاتی برگزار گردید.

جلسه ۱۲۴ کار گروه  اخلاق در پژوهش دانشگاه  مورخ  ۱۴۰۰/۶/۳۰ با تصویب ۳۴طرح   تحقیقاتی برگزار گردید.

جلسه ۱۲۴ کار گروه  اخلاق در پژوهش دانشگاه  مورخ  ۱۴۰۰/۶/۳۰ با تصویب ۳۴طرح   تحقیقاتی برگزار گردید.این جلسه با حضور  ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی قم  و اعضاء محترم کارگروه اخلاق برگزار  گردید،طرحهایی با موضوعات متنوع؛ سلولی ملکولی، تحقیقات دانشجویی، طرحهای بالینی، طرحهای مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی ،فناوری سلامت، آموزشی و توصیفی_تحلیلی  و کیس ریپورت مطرح گردید.

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 47302
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید