نهمین جلسه کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قم

نهمین جلسه کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قم

صد و سی و ششمین جلسه کارگروه اخلاق در پژوهش‌های زیست‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

صد و سی و ششمین جلسه کارگروه اخلاق در پژوهش‌های زیست‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

اولین برگزاری اولین جلسه سردبیران نشریات با حضور سردبیران محترم، سرپرست گروه اطلاع‌رسانی پزشکی و مدیران اجرایی نشریات

اولین برگزاری اولین جلسه سردبیران نشریات با حضور سردبیران محترم، سرپرست گروه اطلاع‌رسانی پزشکی و مدیران اجرایی نشریات

جلسه شورای مدیران معاونت تحقیقات و فناوری

جلسه شورای مدیران معاونت تحقیقات و فناوری

تازه های پژوهش

اخبار پژوهشی

*برگزاری سی و پنجمین شورای فناوری توسعه و تجارت دانشگاه*

*برگزاری سی و پنجمین شورای فناوری توسعه و تجارت دانشگاه*

*برگزاری سی و پنجمین شورای فناوری توسعه و تجارت دانشگاه*

1401/06/22 گروه تاره های پژوهش
*مجلات دانشگاه علوم پزشکی قم*

*مجلات دانشگاه علوم پزشکی قم*

*مجلات دانشگاه علوم پزشکی قم*

1401/06/13 گروه اخبار تحقیقات
 اطلاع رسانی در خصوص دهمین وبینار قرآن وسلامت با محوریت قرآن و امام حسین(ع)

اطلاع رسانی در خصوص دهمین وبینار قرآن وسلامت با محوریت قرآن و امام حسین(ع)

اطلاع رسانی در خصوص دهمین وبینار قرآن وسلامت با محوریت قرآن و امام حسین(ع)

1401/06/09 گروه
*بازدید ارزیابان مدیریت توسعه فناوری وزارت بهداشت از گروه توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی قم*

*بازدید ارزیابان مدیریت توسعه فناوری وزارت بهداشت از گروه توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی قم*

*بازدید ارزیابان مدیریت توسعه فناوری وزارت بهداشت از گروه توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی قم*

1401/05/25 گروه اخبار تحقیقات
فراخوان تحقیقات در حوزه کووید-19

فراخوان تحقیقات در حوزه کووید-19

فراخوان تحقیقات در حوزه کووید-19

1401/03/29 گروه

اطلاعیه‌ها

گزاره برگ بازگشایی مدارس و دانشگاه ها

گزاره برگ بازگشایی مدارس و دانشگاه ها

1400/03/23 گروه

گزاره برگ شماره 25 و رصد مقالات (journal watch) شماره 13 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19

گزاره برگ شماره 25 و رصد مقالات (journal watch) شماره 13 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19

1400/03/09 گروه

ارسال نتایج طرح پژوهشی با عنوان آسیب شناسی

ارسال نتایج طرح پژوهشی با عنوان آسیب شناسی

1400/03/03 گروه

پایگاه اطلاعاتی جهان اسلام ISC

پایگاه اطلاعاتی جهان اسلام ISC

1400/02/26 گروه

پیوندها

پژوهشیار

کمیته تحقیقات دانشجویی

گرامرلی

نوپا

سامانه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

دانش لینک دانشگاه علوم پزشکی قم

سامانه نتایج طرح های تحقیقاتی قم ( ترجمان دانش )

سامانه نتایج طرح های تحقیقاتی کل کشور

فرم ترجمان دانش